beta-2
contents3
sec-7  
 

process

 

workflow1 arrow workflow2 arrow workfloe3 arrow workflow4 arrow workflow5 arrow workflow6 arrow workflow6 arrow workflow8 arrow workflow9

 

ご発注から納品まで一貫システムで対応します。

p-1   p-2   p-3   p-4
機械加工(旋盤MC作業)   機械加工(旋盤MC作業)   歯切加工(ホブ盤作業)   歯切加工(ブローチ盤作業)
             
p-5   p-6   p-7   p-8
歯研加工   歯研加工   研磨加工   品質検査

baner7-1 baner7-3
 
 

株式会社ナゴヤギア TEL (052)612-1230  FAX (052)612-1185